zaterdag 14 november 2009

Nieuwsbrief Naar-Keuze november 2009

Help ik krijg een ZZP
Wij willen u nog even speciaal wijzen op de informatieavonden over ZZP’s. Wij krijgen veel signalen van ouders die na een herindicatie te maken krijgen met een Zorgzwaartepakket omdat er meer dan 18 dagdelen begeleiding nodig is. Tijdens deze informatieavonden wordt uitgelegd welke mogelijkheden u met een ZZP in PGB hebt. Klik hier voor meer informatie en data en locaties. Elke week wordt de lijst bijgewerkt, dus houd onze website in de gaten!

 

Donderdag a.s. actie door bewoners en ouders van ouder(wooninitiatieven)
Particuliere wooninitiatieven verkeren in zwaar weer. Er is grote onzekerheid over de gevolgen van de nieuwe financieringssystematiek. De zorgen zijn terecht: een groot deel van de wooninitiatieven gaat er flink op achteruit. Prognoses hierover variëren van 15 - 40% ten opzichte van het huidige budget. De toekomst van wooninitiatieven staat hiermee op het spel. Tot nu toe hebben gesprekken met het ministerie van VWS nog niet tot oplossingen geleid.
Het Landelijke Steunpunt Wonen organiseert een actie in Den Haag op donderdag 19 november aanstaande. Met het overhandigen van een Manifest door ouders en bewoners vragen wij aandacht voor de knelpunten. Het overhandigen wordt omlijst door een symbolische, beeldende actie. Het Manifest overhandigen wij aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Klik hier voor meer informatie en om het manifest te ondertekenen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten