zondag 30 januari 2011

Kritische vrienden

Van de week waren op de school van onze oudste Critical Friends op bezoek.
Dit zijn docenten van andere scholen die op verzoek van de school zelf kwamen kijken hoe de zorg is ingericht. Dan gaat het niet alleen over rugzakleerlingen maar ook over bv dyslexie en faalangsttraining. Deze vrienden gingen gesprekken aan met o.a. docenten, mentoren, leerlingen en ook ouders.
Ik was één van de ouders die een uitnodiging kreeg, en de enige die op dat moment kon, het was ook wel onder school- (en dus ook) werktijd. Hoewel het jammer was dat ik de enige ouder was die kon, waren we (de vrienden en ik) achteraf wel blij dat er niet meer ouders waren. Want ik had genoeg te vertellen, had me netjes voorbereid en een papiertje mee met punten die mijn vriend en ik belangrijk vonden om te vertellen met als gevolg dat die 25 minuten die er voor stonden zo om waren.

Waar hebben we het zoal over gehad?
 • Of we het erg vonden dat alleen de eerste twee jaar de mentor met de klas meeging en we daarna elk jaar een andere mentor hadden. Nee, dat vonden we niet echt erg, al waren we met de ene mentor wel blijer dan met de andere. 
 • En of we het erg vinden als bv de wiskunde docent zegt: "Ja, sorry hoor, maar ik geef gewoon mijn vak, al die leerlingen die iets speciaals moeten, daar doe ik niet aan mee." Nee, dat vinden we niet echt erg, dat soort mensen kom je overal tegen, daar moet toch je mee leren omgaan, als er maar wel een plek is waar onze zoon heen kan gaan als er iets speelt, en dat is er.
 • In het eerste jaar is er een A-4tje opgesteld met specifieke kenmerken van onze zoon. Die hebben wij toen gezien, maar daarna nooit meer. We vroegen ons af of dat nooit meer is aangepast? Of wordt er dan niet meer overlegd met de ouders? Ook heeft elke leerling een dossier, als ouder mag je daar in kijken, maar dat is niet iets waar je als ouder echt aan denkt. Misschien een tip om dat af en toe aan de ouders voorstellen in het groot overleg.
 • Waarom hebben we gekozen voor regulier en niet speciaal onderwijs? Er was natuurlijk toentertijd geen speciale havo school in Doetinchem en een busje naar Arnhem was niet echt iets wat we zagen zitten. Maar ook omdat hij van een SBO school afkwam en we eigenlijk zagen dat hij daar niet de cognitieve uitdaging kreeg die hij aankon. (Al deden ze natuurlijk wel hun best). Maar bovenal, hij zal het uiteindelijk toch moeten proberen te redden in de 'gewone' maatschappij, en dan kun je daar maar beter zo vroeg mogelijk (weer) instappen. Al bleef het toen natuurlijk wel de vraag of het hem zou lukken, want school had wel heel duidelijk aangegeven dat de overgang van klas 2 naar 3 echt het punt is waarop het mis kan gaan.
 • Wisten andere kinderen dat onze zoon een zorgleerling is? Ja, dat wisten ze, op ons verzoek is ook voorlichting in de klas geweest, waar de klas positief op reageerde doordat ze het af en toe voor hem opnamen als er eentje vervelend aan het doen was, maar bv ook met samenwerkingsopdrachten, omdat ze dan mee mochten naar de begeleiding, waar de opdracht goed werd uitgewerkt.
 • En wat vinden we dan van de begeleiding? Over het algemeen goed, onze zoon is de jaren goed doorgekomen. Maar met onze zoon gaat het goed, dus als er een spoedgeval is of andere beslommeringen waardoor de begeleider in tijdnood komt, hebben we wel het gevoel dat het altijd onze zoon is die zijn begeleidingsuurtje mist. Tel er bij op dat het op maandag is dus dagen als tweede paas- en pinksterdag mis je ook al.
 • En wat we eigenlijk ook wel gemist hebben, waar we nu pas achter komen omdat het op school van onze jongste wel gebeurt, een logboekje. Elk begeleidingsuurtje worden er een paar regels opgeschreven van wat er gedaan of besproken is. Dat hebben we bij onze oudste nooit gezien, tuurlijk wordt er wel in het overleg kort verteld wat er gedaan is. Ook voor onze oudste zou het makkelijker zijn als iets opgeschreven is, we merken bij hem vaak genoeg dat iets het ene oor in en het andere oor weer net zo snel uit gaat. Bovendien is hij niet zo mededeelzaam, af en toe teruglezen in een logboekje wat er gedaan is zou wel fijn zijn.
 • Daarnaast vinden wij het achteraf bezien jammer dat we na de derde klas niet voor een andere begeleider hebben gekozen. Er zou toen gewisseld moeten worden i.v..m. reistijd tussen de twee locaties, meer leerlingen en zo. We waren er toen niet blij mee, we hadden liever dat hij dezelfde begeleider bleef houden, wat ook is gebeurt . Maar in de onderbouw heb je andere noden dan in de bovenbouw. Er wordt een agenda gecontroleerd op huiswerk, er wordt gewerkt aan samenwerken, plannen. Zeg maar een beetje beschermd. In de bovenbouw moet je je juist gaan voorbereiden op een vervolg opleiding, wat zijn je competenties, je zwakke en sterke punten, hoe ga je de sterke punten uitbuiten en de zwakke versterken? Dat zijn hele andere dingen, en het is mijn ervaring dat je andere dingen beter ook door een andere persoon kunt laten aanleren. Een scheiding van taken is duidelijker als er ook een scheiding van personen is. (Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel, de vrienden begrepen het gelukkig in ieder geval wel)
 • En als we nu voor de keus stonden, zouden we dan weer dezelfde keus maken? Als het nu allemaal hetzelfde was als toen? Jazeker, want we hadden toen niet echt het idee dat we veel keus hadden, als je keek welke ervaringen de scholen hadden met deze specifieke zorgleerlingen, het rugzakje bestond ook nog niet zo lang. Maar we staan nu met de jongste binnenkort weer voor de keus en het staat niet bij voorbaat vast dat hij naar dezelfde school gaat. We laten ons eerst weer goed informeren. En wat bij onze oudste niet speelde (omdat hij een eenling was) maar we bij onze jongste waarschijnlijk wel gaan laten meewegen is: Welke kinderen uit de klas gaan naar dezelfde school?, zijn dat de 'rauwdouwers'? of de 'sociale talenten'?
 • Tot slot mocht ik nog één ding vertellen, want de tijd was op. Kwam mooi uit want ik had nog één punt op mijn lijstje staan. Dat is iets waar mijn vriend en ik het al wel eens vaker over hebben gehad.Het is niet speciaal voor zorgleerlingen, we denken dat alle leerlingen hier wel baat bij kunnen hebben. Een terugkomdag voor oud-leerlingen. Van zowel basisonderwijs naar middelbaar als van vervolgopleiding. Deze oud-leerlingen kunnen je precies vertellen in welk opzicht de nieuwe school anders is dan de oude, maar ook wat eventueel hetzelfde is. Natuurlijk ga je voor een keuze open dagen bezoeken, maar verhalen van oud schoolgenoten zijn ook zeer waardevol. 
De school was blij dat ik kon, de vrienden waren blij met mijn bijdrage, en ik was blij dat ik kritisch mocht zijn.
Ben wel benieuwd naar het verslag wat ze maken, maar dat zal wel intern blijven. Toch eens informeren.

zondag 23 januari 2011

Een pak van mijn hart

Met de indicatie van de jongens is het gelukkig helemaal goed gegaan.
Voor onze oudste hebben we gekregen wat we vroegen.
En voor onze jongste hebben we ook een mooie indicatie.
Ik was bang dat er voor hem nog te veel gewezen zou worden op de gebruikelijke zorg die een kind onder de 12 nog nodig heeft. Maar dat is dus reuze meegevallen.
Ze hebben zelfs alle twee tijdelijk verblijf gekregen!
Terwijl je juist overal las dat dat er uit zou gaan.
Tenzij de ouders echt zwaar overbelast zijn, waarvoor je dus een dokters verklaring voor nodig hebt.
Maar de regels zijn blijkbaar toch nog weer iets anders.
Gelukkig maar.
We kunnen er weer twee jaar tegen aan met onze jongens.
(Voor wat betreft het PGB dan, volgend jaar moeten we weer voor onze jongste de rugzak verlengen.)

donderdag 13 januari 2011

Een lam oor

Gisteren minstens 5 kwartier aan de telefoon gehangen met de indicatiesteller van Bureau Jeugdzorg. Mijn oor is er helemaal lam van geworden. Op zich valt het nog mee, want het ging om twee indicaties.
Maar ik weet nog niks. Omdat het allemaal niet eenduidig is moet ze eerst overleggen met de gedragswetenschapper...
Ik weet niet of dat positief of negatief is. Andere keren konden ze me meteen vertellen wat de indicatie zou worden.
Gelukkig hoef ik niet te lang te wachten. Morgen belt ze al terug.

Autisme en voortgezet onderwijs, Tips bij een keuze

Het begin
 • Allereerst moet je natuurlijk kijken wat je kind graag doet, en is het meer een denker of een doener? Welk niveau is haalbaar. Overleg met de leerkracht.
 • Ga in gesprek met ouders die al kinderen op het voortgezet onderwijs hebben zitten. Hoe ervaren zij de school waar hun kind nu op zit.
 • Kijk op de websites van de scholen
 • Maak een lijst van scholen die eventueel in aanmerking komen.
Bereid jezelf en je kind voor op de open dagen.
 • Maak samen met je kind een lijstje met dingen die belangrijk kunnen zijn voor de schoolkeuze.
 • Geef je kind bij elke school hetzelfde lijstje met vragen mee die hij zelf moet invullen.
 • Zorg op de open dag dat iemand met je kind de school verder kan verkennen, als je met iemand een gesprek wilt aanknopen.
 • Wat vind je als ouder belangrijk, maak daar ook een lijst van.
 • Achteraf op schrijven hoe je kind thuiskomt, bv. uitgeput, stuiterent, gesloten, blij, vol, moe
De open dag zelf.
 • Er is altijd wel een hoekje voor de zorgleerlingen waar op zijn minst informatie ligt over dyslexie.
 • Schrijf de namen op van de zorgcoördinatoren van de school. Pak informatie mee.
 • Ga in gesprek met ouders van de ouderraad en leerlingen die meehelpen.
 • Bekijk het gebouw, is het logisch ingedeeld?
Na de open dagen heb je hopelijk een school gevonden waar je je kind wilt aanmelden.
Dit doet de basisschool, maar het is nooit verkeerd om ook zelf contact op te nemen met de persoon die je gesproken hebt op de open dag, misschien was er geen tijd om alle vragen te beantwoorden, en weet je meteen hoe de school het oppikt als er ouders bellen.

Bedenk wat je kind verder nog nodig heeft voor de grote overstap.
Een rondleiding door de school 'in werking'.
Of juist in een rustige periode zelf de school eigen maken.
Kennis maken met de mentor eventueel al voor de vakantie.

Punten voor op het lijstje van je kind
 • Hoe is de route naar school toe.
 • Waar laat je de fiets en jas, waar zijn de kluisjes. Zo begint elke schooldag!
 • Hoe is de ontvangst.
 • In de informatie ronde, hoe spreken ze de leerlingen aan, is het duidelijk wat er gezegd wordt.
 • Welke dingen worden benadrukt, dit vindt de school belangrijk.
 • Hoe ga je de school door. Is er een vaste route, krijg je een plattegrond. Is dit duidelijk.
 • Zijn lokalen logisch genummerd. Zijn er leuke dingen te doen.
 • Hoe is het geluid / licht
 • Is het een prettig gebouw
 • Hoe wordt er omgegaan met lesuitval
Vragen voor de zorgcoördinator
 • Welke ervaring heeft de school met rugzak-leerlingen
 • Welke ervaringen heeft de school al opgedaan met leerlingen met autisme
 • Krijgt het kind een persoonlijke mentor / begeleider (over meerdere jaren) en is die na schooltijd ook bereikbaar?
 • Is er een vast 'probleempunt, waar ze je kind kennen en eventueel actie kunnen ondernemen / gerust stellen
 • Zijn individuele oplossingen mogelijk.
 • Hoe wordt het rugzakje ingezet
 • Is er begeleiding bij zelfstandig werken
 • Biedt de school huiswerkbegeleiding aan.
 • Hoe staat de school eventueel tegenover de inzet van het PGB onder schooltijd (tijdens bv. sportdagen)
 • Is vrijstelling mogelijk voor bepaalde vakken / activiteiten
 • Hoe worden samenwerking-opdrachten begeleid
 • Wordt de klas voorgelicht over autisme
 • Zijn er speciale trainingen binnen de school (bv faalangst, sociale vaardigheden, weerbaarheid)
Vragen voor leerlingen en ouderraad
 • Hoe wordt de sfeer op school ervaren.
 • Is er ruimte om 'anders' te zijn.
 • Hoe wordt pesten aangepakt
 • Is de school en /of de docenten makkelijk te bereiken.
 • Kun je als ouder zomaar de school inlopen.
Een hele waslijst, maar we zijn er nog niet.

Zo is er ook de werkmap "Natuurlijk welkom op school" van de CG-raad
Ook daarin vind je veel informatie. Zeker de moeite van het bestellen of downloaden waard
Op blz 8: Hoe vindt u een geschikte school voor  voortgezet onderwijs?
 • Ga al in groep 7 op zoek naar een school die mogelijk geschikt is voor uw kind.
 • Vraag de schoolgids op en kijk hoe de zorgstructuur (de ondersteuningsstructuur) in elkaar zit. Wat doet de school met leerlingen met beperkingen?
 • Ga op tijd praten met de school van uw keuze.
 • Speel open kaart. Het achterhouden van de problemen van uw kind is niet verstandig. Dat kan ertoe leiden dat de school later aangeeft dat ze uw kind niet het noodzakelijke onderwijs kunnen bieden en uw kind verwijderen.
 • Benoem ook wat uw kind wel kan, welke aanpak wel werkt.
 • Zorg voor een gedegen onderwijskundig rapport van de basisschool.
 • Zorg dat hierin ook staat welke aanpak bij uw kind werkt.
 • Heb begrip voor de problemen van de school. Bespreek wat u als ouder kunt doen om deze problemen te verminderen.
En blz. 9 De volgende vragen kunnen aan het voortgezet onderwijs worden gesteld:
 1. Zitten er al leerlingen met beperkingen op deze school?
 2. Hoe gaat de school om met leerlingen met beperkingen?
 3. Hoe kijken de andere leerlingen naar mijn kind?
 4. Wie is de contactpersoon voor het zorgbeleid op school?
 5. Is er een rugzakcoördinator?
 6. Zijn er mentoren speciaal voor leerlingen met beperkingen?
 7. Zijn er voorzieningen geschikt voor mijn kind?
 8. Zijn de docenten geschoold in het omgaan met leerlingen met beperkingen?
 9. Is er een buddy-systeem op school? Dit betekent dat leerlingen met en zonder beperkingen met elkaar samen werken.
 10. Hoe leidt de school toe naar verdere studie of werk?
Als laatste wil ik nog een rijtje geven die ik heb gekregen bij MEE toen ik daar de cursus volgde over autisme en puberen. Eén van de thema's die voorbij kwam was de schoolkeuze. Tussen de haakjes staan de opmerkingen die we tijdens de cursus hebben benoemd.

Factoren die een rol spelen bij keuze
1. Wat heeft mijn kind nodig (zekerheid, vastigheid, duidelijkheid)
2. Prikkelgevoeligheid (kleine klassen, rust)
3. Mogelijkheden voortgezet onderwijs (diploma, certificaten)
4. Reisafstand en vervoer
5. Kennis en deskundigheid school (dmv van vragen testen)
6. Grote of kleine school / groepen (bv apart gebouw voor de brugklas)
7. Hoe ziet de begeleiding eruit (is 1x per week genoeg?)
8. Buitenschoolse activiteiten (extra begeleiding nodig?)
9. Contact momenten met ouders (kun je zomaar de school binnenlopen?, is er regelmatig overleg?)
10. Hoe is de sfeer op school (open dag, andere ouders vragen)
11. Wat is de visie van de school (open staan voor anders zijn)
12. Onderwijs specifiek afgestemd op de beperking
13. Invloed op het gezin, draagkracht (huiswerk)

Het blijft lastig om een goede keuze te maken.
Maar ik hoop dat deze tips een beetje een richting kunnen geven.

De open dagen komen eraan!


Toen onze oudste in groep 7 zat (6 jaar terug) , zagen wij enorm op tegen de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Hij zat op een SBO school, net een rugzakje gekregen, en we hoopten dat hij daarmee naar het reguliere VO zou kunnen. Maar de wereld van het Voortgezet Onderwijs was ons nog helemaal vreemd. Om goed voorbereid te zijn vroegen wij aan de school of we mochten meedraaien met de avonden die ze voor groep 8 organiseerden.
Maar nee, dat was uitgesloten. Dat kwam volgend jaar allemaal aan de orde, dan is er nog tijd genoeg en we hoefden ons nog lang niet druk te maken (wat we natuurlijk wel deden).

Hoe anders is het nu.
Aan het begin van het schooljaar vroeg de AB-er of we al nadachten over vervolg onderwijs. Nou nee, eigenlijk nog niet, hij was ook nog maar net groep 6 af. Maar we werden netjes uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de voorlichtingsavond op school en kregen het advies om alvast de open dagen te bezoeken.

Wat kan er toch een hoop veranderen in een paar jaar.
Wat niet veranderd is zijn de dingen waar je op moet letten met open dagen.

Nadat we met onze oudste de open dagen hadden bezocht heb ik dat allemaal opgeschreven, die ervaringen zal ik in het volgende bericht delen.


dinsdag 11 januari 2011

LOL: miscommunicatie in de ICT


Dit plaatje staat in het informatica boek van onze oudste zoon.
Een heerlijk voorbeeld van 'langs elkaar heen praten'.
Ik vind hem prachtig en wil hem graag met jullie
delen.

Voor degene die niet zo goed Engels kunnen een vertaling.
1. Hoe de klant het uitlegde
2. Hoe de project leider het begreep
3. Hoe de analist het ontwierp
4. Hoe de programmeur het schreef
5. Hoe de zakelijk adviseur het beschreef
6. Hoe het project schriftelijk is vastgelegd
7. Hoe de operateur het heeft geïnstalleerd
8. Wat de klant in rekening werd gebracht
9. Hoe de ondersteuning was
10. Wat de klant eigenlijk nodig had