woensdag 23 september 2009

Ziek

"Er werd omgeroepen dat vandaag de briefjes voor de ouderavond van vanavond moesten worden ingeleverd. Ik heb helemaal geen briefje gehad." valt onze oudste met de deur in huis.
"Dat is niet zo'n ramp, het staat al op onze de kalender, en dat briefje heb je vast gemist toen je ziek was."

Vol goede moed ga ik 's avonds naar school om te horen wat er dit jaar op de agenda staat en zien wie de mentor is.
Na eerst een algemeen praatje over de introductie, ze hebben extra tijd geïnvesteerd in de groepsvorming, het belang van het jaar voor het examen, cijfers die nu al meetellen voor het examen en dergelijke is het de beurt aan de decaan. Hij is al in alle klassen langs geweest voor een praatje over de keuze van HBO opleidingen, het belang van het bezoeken van open dagen, heeft twee boekjes uitgedeeld met open dagen en andere info.
Ik val van de ene verbazing in de andere, onze zoon vertelt over het algemeen niet zo veel over school, maar als de decaan langs is geweest zit hij altijd vol verhalen, als hij een boekje meekrijgt zit hij dat thuis meteen te lezen, vreemd dat ik dat allemaal gemist heb.

Na de pauze mogen we naar de lokalen waar we kennis kunnen maken met de mentor. Er wordt nog iets vertelt over het groepsproces en het werken met jaarplanners. Geen schokkende dingen verder. Gelukkig waren de andere ouders snel weg zodat ik even een klein praatje kon maken met de mentor. Ik vertel dat onze zoon geen briefje heeft gehad, misschien had hij dat gemist toen hij ziek was? En de decaan? is die ook tijdens zijn ziekte in de klas langs geweest? ik kan me die boekjes niet voorstellen. Inderdaad, er waren nog een paar boekjes over, en dat was twee weken geleden, precies dus toen hij ziek was....

Als ouder meld je netjes je kind op tijd ziek, tekent de absentie kaart, school weet precies wat hij gemist heeft, maar als er dan iets belangrijks wordt gemist hoor je ze niet.
Al vanaf de brugklas wordt gezegd dat het begin van de tweede fase het lastigste is, daar lopen de meeste leerlingen met autisme vast. En dan krijg je dit.
Daar word ik nou ziek van...

Diep adem halen, tot 10 tellen.
En aan mijn eigen tip denken:
Rustig het gesprek met elkaar aangaan, zorgen dat alle neuzen weer op ons kind gericht zijn.

dinsdag 22 september 2009

em leevrev ki *

"Mam, ik verveel me."
"Wil je niet op je kamer spelen met de auto's, knex of lego?"
"Nee, dat zei papa ook al, weet je niks anders?"
"Je was een spel aan het maken, ga je daar mee verder."
"Nee, daar heb ik nu geen zin in."
"Papa heeft van de week allemaal nieuwe boeken bij de bieb gehaald."
"Die heb ik al uit."
"Pff, dat wordt lastig, je mag de stoep wel vegen, er zijn van de week zoveel naalden uit de boom gevallen."
"Ja duh, dat is jullie werk."
"Maar daarom mag jij het ook wel doen."
"Weet je echt niks anders?"
"Ooh jongen, ik wou dat ik me verveelde."
"Hoezo???!!!"
"Nou, dan hoefde ik niet te rennen van hot naar haar, hoefde ik nu niet te koken, lekker even niks doen."

Na het eten, hoe is het mogelijk, de bank is nog vrij, ik ga er even lekker languit van genieten.
"Mam, wat ben je aan het doen?"
"Ik ben me heerlijk aan het vervelen. Of niet?" vraag ik aan onze oudste die op een stoel neerploft.
"Vervelen?, nee daar is niks aan. Lui zijn, da's pas fijn."

De eerstvolgende in dit huis die zich verveelt krijgt van mij het vriendelijke doch dringende advies om toch vooral even lekker te gaan luieren.

* Als onze jongste tijd over heeft gaat hij zinnen omdraaien.

zaterdag 19 september 2009

Tips uit de inloop over school

Afgelopen woensdag hebben we het tijdens de inloop vooral over onderwijs gehad. Even een paar tips die voorbij zijn gekomen.

Hoe zet je een PGB in op school?
Per Saldo heeft daar een factsheet over, maar die kun je alleen downloaden als je lid bent.
Op de site van Naar-Keuze kun je een pdf downloaden over AWBZ zorg op school.
Ook de site van Ouders en Rugzak heeft hier informatie over.

Sinds kort is er een Leonardoschool in Zevenaar.
Dit zijn scholen voor hoogbegaafden.

Als het helemaal mis loopt met je kind in het onderwijs, kun je bij de onderwijs consulent terecht, maar dit is wel een laatste redmiddel.

De belangrijkste tip die ik geven kan: Alle neuzen richting kind, en in gesprek blijven met elkaar.

vrijdag 11 september 2009

Hoezo structuur en regelmaat?

Blij dat de scholen weer zijn begonnen. Zit er weer structuur en regelmaat in.
Hoewel, dat zeg ik wel heel stoer, maar dat valt eigenlijk vies tegen.
Oké bij de jongste op de basisschool valt het nog wel mee, maar bij de oudste...
Ten eerste hij begint al een week later, dan is hij de eerste dag vrij, dan twee dagen introductie, en dan beginnen de lessen echt.
Maar owee, er klopt het een en ander nog niet met de roosters, dus vind er elk weekend wel een rooster wijziging plaats.
Bovendien hebben ze volgende week mentor-gesprekken.
Nou en, zul je denken. Dat gebeurt dus 's morgens voordat de lessen beginnen, maar omdat je anders al zo vroeg op school moet zijn worden alle lessen een paar minuten ingekort en beginnen later. Snap je?
En dan zijn er nog de ouderavonden dat je je neus moet laten zien en een extra avond voor de studiereizen die onze oudste dit jaar moet/mag maken.
En dan zitten ze ook nog ziek thuis.
Ik verlang terug naar de vakantie: niks moet, alles mag.

maandag 7 september 2009

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Doetinchem

Enkele van de Uitgangspunten
· De vraag van het kind/gezin staat centraal en de werkwijze moet gekenmerkt worden door 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.
· Het CJG, dat zijn we allemaal; de klant is altijd aan het juiste adres bij een van de partners.
· Mensen vinden mensen bij vragen rondom opgroeien en opvoeden
Klinkt veelbelovend

Maar hoe zit het met deze uitgangspunten?
· Bij de partners moet draagvlak zijn voor het CJG
· Input van ouders en jongeren meenemen in het ontwerp CJG – het CJG moet niet een “probleem imago” hebben
Hoe is het gesteld met het draagvlak bij de partners, zowel de intentie als praktisch.
En krijgen de bijeenkomsten voor de (toekomstige) gebruikers nog een vervolg want één keer meepraten is wel leuk maar onvoldoende om echt van belang te zijn.

Wie zijn die partners in Doetinchem?
Gemeente, GGD, Yunio, IJsselkring, Lindenhout, MEE, BJZ, onderwijs en GGnet

Binnen het CJG wordt er gewerkt met een kernteam 12- en een kernteam 12+
Daarin zitten de partners maar andere partijen kunnen op afroep ook aanschuiven.
Het kernteam CJG werkt samen met de eerstelijns voorzieningen zoals huisartsen, verloskundigen en kraamzorg.
Daarnaast zijn er de vindplaatsen: scholen, buurtcentra, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk, toezichthouders, buurtopbouwwerkers, politie, opvoedondersteuners in de wijken, jongerenwerk, UWV WERKbedrijf, WMO-winkel, van waaruit signalen opgevangen (en doorgeleid) kunnen worden.

Een zin uit het geheel die ik even dik druk
Het vraagt durf van organisaties om ouders en kinderen centraal te stellen.
En dus niet zichzelf of hun aanbod wat ze graag aan de man willen brengen
Er moet een sluitende aanpak zijn in de keten van signaleren – beoordelen – interventie – nazorg: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.

Het uitgangspunt is dat de cliënt altijd aan het juiste adres is met zijn vraag om informatie, advies of hulp. Dit betekent dat de cliënt bij de balies van de ketenpartners – die allemaal het CJG-logo voeren - kan binnenlopen en dat hij daar – volgens de CJG-werkwijze - verder wordt geholpen
Dit betekent dat de vragen op diverse locaties, zoals scholen buurthuizen, consultatiebureaus en jeugdinstellingen gesteld kunnen worden en zullen worden doorgeleid. Dus niet de klant, maar de vraag wordt doorgeleid.

Er komen in Doetinchem een tweetal fysieke inloop plekken voor de 12- groep en één voor de 12+ groep, er komt een aparte plek voor de ouders. Daarnaast komen er websites en 24 uurs telefonische bereikbaarheid.

Een belangrijk punt van aandacht vind ik de groep 19 tot 23 jarige die vallen nu nog niet onder de jeugdgezondheidzorg, maar horen wel in het CJG thuis, hoe wordt deze groep erbij betrokken.

Ik hoop echt dat het Centrum Jeugd en Gezin een plek wordt waar ouders en kinderen terecht kunnen met hun vragen en zorgen zonder dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden.
En dat je niet meer tig verschillende formulieren hoeft in te vullen voor b.v. het rugzakje een pgb of een tog, maar dat juist door de sluitende aanpak van het CJG alles in één keer kan.

Dit is een hele korte samenvatting die ik heb gemaakt van de 30 bladzijdes die ik doorgeworsteld heb om donderdag 10 september te bespreken in de Sociale Raad. Reacties van jullie kant zijn meer dan welkom, want ik ben natuurlijk niet de eninge (toekomstige) gebruiker.

Nieuwsflits 11 van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

10 miljoen extra beschikbaar voor AWBZ begeleiding in het onderwijs.
Het ministerie van OCW heeft Platform VG gevraagd om mee te denken over een goede besteding van de 10 miljoen euro die beschikbaar is om de weggevallen AWBZ-zorg in het onderwijs te compenseren. Het gaat vooral om leerlingen die hun persoonsgebonden budget (pgb) niet meer kunnen inzetten voor ondersteunende begeleiding. Wilt u invloed uitoefenen op de wijze van besteding?…. Lees verder

Geen of minder begeleiding AWBZ?
Heeft u van het CIZ of het Bureau Jeugdzorg te horen gekregen dat u minder of helemaal geen indicatie meer krijgt voor begeleiding? Dan kunt u een consulent van MEE vragen met u na te denken over de gevolgen daarvan. Vraag de ondersteuning nog dit jaar aan. Lees verder

Her-indicatie begeleiding lager uitgevallen; bezwaar aantekenen?
Velen zullen inmiddels het aanvraagformulier begeleiding ontvangen hebben in het kader van de her-indicatie. Tussen 1 juni en 17 september organiseert Platform VG, waar Naar-Keuze bij aangesloten is, bijna veertig bijeenkomsten voor zowel cliënten als ouders en vertegenwoordigers die te maken krijgen met de her-indicatie. Tot nu toe hebben 380 mensen met een handicap de bijeenkomsten bezocht en 1165 ouders zijn naar een bijeenkomst geweest. Er staat er nog een aantal gepland; zie onze website.

Bezwaar aantekenen
Mogelijk wil u naar aanleiding van de nieuwe indicatie begeleiding die is afgegeven, bezwaar aantekenen. Indien gewenst wil Naar-Keuze hierbij ondersteunen. Wij doen dit voornamelijk per mail. Wij vragen u de oude en nieuwe indicatie naar ons te mailen (of eventueel een kopie per post op te sturen, zie website voor postadres) evenals de argumenten waarom u van mening bent, dat het CIZ geen juiste indicatie heeft afgegeven. U ontvangt van ons een concept bezwaarschrift die u zelf ondertekent en naar het CIZ stuurt. Het is ook mogelijk om MEE om deze ondersteuning te vragen. Let op; binnen zes weken na dagtekening moet het bezwaarschrift bij het CIZ binnen zijn. Voor leden van Naar-Keuze zijn er geen kosten aan deze dienstverlening verbonden. Niet-leden van Naar-Keuze vragen wij lid te worden tot minstens 1 jan. 2011.

In beroep gaan
Wanneer uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u overweegt om in beroep te gaan kunt u via Naar-Keuze een beroep doen op de juridische ondersteuning van Platform VG.

Ledendag Naar-Keuze
Noteer vast de datum voor onze tweede ledendag in uw agenda; zaterdag 7 november in Veenendaal.

Telefonisch spreekuur
Vanaf 1 oktober zal ons telefonisch spreekuur weer in ere worden hersteld. Tot die tijd kunt u ons bellen en bij afwezigheid uw vraag inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Naar-Keuze
telefoon (0481) 374589