donderdag 13 januari 2011

Autisme en voortgezet onderwijs, Tips bij een keuze

Het begin
 • Allereerst moet je natuurlijk kijken wat je kind graag doet, en is het meer een denker of een doener? Welk niveau is haalbaar. Overleg met de leerkracht.
 • Ga in gesprek met ouders die al kinderen op het voortgezet onderwijs hebben zitten. Hoe ervaren zij de school waar hun kind nu op zit.
 • Kijk op de websites van de scholen
 • Maak een lijst van scholen die eventueel in aanmerking komen.
Bereid jezelf en je kind voor op de open dagen.
 • Maak samen met je kind een lijstje met dingen die belangrijk kunnen zijn voor de schoolkeuze.
 • Geef je kind bij elke school hetzelfde lijstje met vragen mee die hij zelf moet invullen.
 • Zorg op de open dag dat iemand met je kind de school verder kan verkennen, als je met iemand een gesprek wilt aanknopen.
 • Wat vind je als ouder belangrijk, maak daar ook een lijst van.
 • Achteraf op schrijven hoe je kind thuiskomt, bv. uitgeput, stuiterent, gesloten, blij, vol, moe
De open dag zelf.
 • Er is altijd wel een hoekje voor de zorgleerlingen waar op zijn minst informatie ligt over dyslexie.
 • Schrijf de namen op van de zorgcoördinatoren van de school. Pak informatie mee.
 • Ga in gesprek met ouders van de ouderraad en leerlingen die meehelpen.
 • Bekijk het gebouw, is het logisch ingedeeld?
Na de open dagen heb je hopelijk een school gevonden waar je je kind wilt aanmelden.
Dit doet de basisschool, maar het is nooit verkeerd om ook zelf contact op te nemen met de persoon die je gesproken hebt op de open dag, misschien was er geen tijd om alle vragen te beantwoorden, en weet je meteen hoe de school het oppikt als er ouders bellen.

Bedenk wat je kind verder nog nodig heeft voor de grote overstap.
Een rondleiding door de school 'in werking'.
Of juist in een rustige periode zelf de school eigen maken.
Kennis maken met de mentor eventueel al voor de vakantie.

Punten voor op het lijstje van je kind
 • Hoe is de route naar school toe.
 • Waar laat je de fiets en jas, waar zijn de kluisjes. Zo begint elke schooldag!
 • Hoe is de ontvangst.
 • In de informatie ronde, hoe spreken ze de leerlingen aan, is het duidelijk wat er gezegd wordt.
 • Welke dingen worden benadrukt, dit vindt de school belangrijk.
 • Hoe ga je de school door. Is er een vaste route, krijg je een plattegrond. Is dit duidelijk.
 • Zijn lokalen logisch genummerd. Zijn er leuke dingen te doen.
 • Hoe is het geluid / licht
 • Is het een prettig gebouw
 • Hoe wordt er omgegaan met lesuitval
Vragen voor de zorgcoördinator
 • Welke ervaring heeft de school met rugzak-leerlingen
 • Welke ervaringen heeft de school al opgedaan met leerlingen met autisme
 • Krijgt het kind een persoonlijke mentor / begeleider (over meerdere jaren) en is die na schooltijd ook bereikbaar?
 • Is er een vast 'probleempunt, waar ze je kind kennen en eventueel actie kunnen ondernemen / gerust stellen
 • Zijn individuele oplossingen mogelijk.
 • Hoe wordt het rugzakje ingezet
 • Is er begeleiding bij zelfstandig werken
 • Biedt de school huiswerkbegeleiding aan.
 • Hoe staat de school eventueel tegenover de inzet van het PGB onder schooltijd (tijdens bv. sportdagen)
 • Is vrijstelling mogelijk voor bepaalde vakken / activiteiten
 • Hoe worden samenwerking-opdrachten begeleid
 • Wordt de klas voorgelicht over autisme
 • Zijn er speciale trainingen binnen de school (bv faalangst, sociale vaardigheden, weerbaarheid)
Vragen voor leerlingen en ouderraad
 • Hoe wordt de sfeer op school ervaren.
 • Is er ruimte om 'anders' te zijn.
 • Hoe wordt pesten aangepakt
 • Is de school en /of de docenten makkelijk te bereiken.
 • Kun je als ouder zomaar de school inlopen.
Een hele waslijst, maar we zijn er nog niet.

Zo is er ook de werkmap "Natuurlijk welkom op school" van de CG-raad
Ook daarin vind je veel informatie. Zeker de moeite van het bestellen of downloaden waard
Op blz 8: Hoe vindt u een geschikte school voor  voortgezet onderwijs?
 • Ga al in groep 7 op zoek naar een school die mogelijk geschikt is voor uw kind.
 • Vraag de schoolgids op en kijk hoe de zorgstructuur (de ondersteuningsstructuur) in elkaar zit. Wat doet de school met leerlingen met beperkingen?
 • Ga op tijd praten met de school van uw keuze.
 • Speel open kaart. Het achterhouden van de problemen van uw kind is niet verstandig. Dat kan ertoe leiden dat de school later aangeeft dat ze uw kind niet het noodzakelijke onderwijs kunnen bieden en uw kind verwijderen.
 • Benoem ook wat uw kind wel kan, welke aanpak wel werkt.
 • Zorg voor een gedegen onderwijskundig rapport van de basisschool.
 • Zorg dat hierin ook staat welke aanpak bij uw kind werkt.
 • Heb begrip voor de problemen van de school. Bespreek wat u als ouder kunt doen om deze problemen te verminderen.
En blz. 9 De volgende vragen kunnen aan het voortgezet onderwijs worden gesteld:
 1. Zitten er al leerlingen met beperkingen op deze school?
 2. Hoe gaat de school om met leerlingen met beperkingen?
 3. Hoe kijken de andere leerlingen naar mijn kind?
 4. Wie is de contactpersoon voor het zorgbeleid op school?
 5. Is er een rugzakcoördinator?
 6. Zijn er mentoren speciaal voor leerlingen met beperkingen?
 7. Zijn er voorzieningen geschikt voor mijn kind?
 8. Zijn de docenten geschoold in het omgaan met leerlingen met beperkingen?
 9. Is er een buddy-systeem op school? Dit betekent dat leerlingen met en zonder beperkingen met elkaar samen werken.
 10. Hoe leidt de school toe naar verdere studie of werk?
Als laatste wil ik nog een rijtje geven die ik heb gekregen bij MEE toen ik daar de cursus volgde over autisme en puberen. Eén van de thema's die voorbij kwam was de schoolkeuze. Tussen de haakjes staan de opmerkingen die we tijdens de cursus hebben benoemd.

Factoren die een rol spelen bij keuze
1. Wat heeft mijn kind nodig (zekerheid, vastigheid, duidelijkheid)
2. Prikkelgevoeligheid (kleine klassen, rust)
3. Mogelijkheden voortgezet onderwijs (diploma, certificaten)
4. Reisafstand en vervoer
5. Kennis en deskundigheid school (dmv van vragen testen)
6. Grote of kleine school / groepen (bv apart gebouw voor de brugklas)
7. Hoe ziet de begeleiding eruit (is 1x per week genoeg?)
8. Buitenschoolse activiteiten (extra begeleiding nodig?)
9. Contact momenten met ouders (kun je zomaar de school binnenlopen?, is er regelmatig overleg?)
10. Hoe is de sfeer op school (open dag, andere ouders vragen)
11. Wat is de visie van de school (open staan voor anders zijn)
12. Onderwijs specifiek afgestemd op de beperking
13. Invloed op het gezin, draagkracht (huiswerk)

Het blijft lastig om een goede keuze te maken.
Maar ik hoop dat deze tips een beetje een richting kunnen geven.

1 opmerking:

 1. Heel fijn erg nuttig deze info die ga ik volgend schooljaar zeker meenemen in het orienteren naar een school voor onze zoon.
  Ik ga dit afdrukken zodat ik dit al bij de hand heb en kan gebruiken bij de keuze die we toch een keer moeten gaan maken.
  Grt Angeline

  BeantwoordenVerwijderen