zaterdag 29 mei 2010

Autisme congres 2010

Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2010 houdt de NVA haar landelijke autisme congres. Twee dagen hetzelfde programma.

09.15 uur  Ontvangst

09.45 uur  Opening, door dagvoorzitter Jan van Bergen, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Autisme

10.00 uur  Autisme en medicijnen  Prof. Dr. Jan Buitelaar 

10.25 uur  Autisme tussen culturen  Birsen Başar

10.35 uur  Autisme en McDD  Prof. Dr. Hanna Swaab

11.00 uur  Pauze

11.45 uur  Autisme en autismegeleidehonden  Dr. Marie-José Enders – Slegers

12.10 uur  Autisme en mijn hulphond  Marjanka Hoogeweg

12.20 uur  Autisme en voeding  Prof. Dr. Huub Savelkoul 

12.45 uur  Lunchpauze

14.00 uur  Première film Autisme en Justitie 

14.30 uur  Autisme en emoties bij opvoeders  Drs. Lex Stockmann

14.55 uur  Autisme en familie  Wim Mulder

15.05 uur  Autisme en ouder worden  Dr. Hilde Geurts

15.30 uur  Hapje en drankje op de informatiemarkt

16.30 uur  Afsluiting

Meer informatie vind je op de website van de NVA, waar je ook het congres boekje kunt downloaden en je je kunt aanmelden.


Auti-Doe-Dag in Dolfinarium

Het duurt nog een poosje voor het zover is, maar op zaterdag 6 november 2010 organieert de NVA weer een Auti-Doe-Dag. Deze keer in het Dolfinarium in Harderwijk. Meer informatie (met een handige voorbereidingskit) vind je op deze pagina van de NVA.

Ook wordt er op zaterdag 20 november voor de tweede keer een Auti-Doe-Dag georganiseerd in het Tikibad in Duinrell. Meer informatie daarover komt later op de website van de NVA

Deze dagen zijn exclusief voor NVA-leden en hun familie. En vol=vol dus niet te lang wachten met bestellen van kaartjes!

Agenda Sociale Raad 10 juni 2010


 1. Opening

 2. Verslag vergadering 8 april 2010 en bespreking langlopende besluitenlijst      zie bijlagen 1

 3. Mededelingen/ingekomen stukken
  Ingekomen stukken
  a. Coalitieakkoord, t.k.n.                                                                 zie bijlage 2
  b. Jaarverslag PAD, t.k.n.                                                                 zie bijlage 3
   Mededelingen
  c.  Toegang openbaar toilet; behandeling: mondelinge toelichting door mevr. J. Spaan
  d. Ouderensteunpunt; behandeling: mondelinge toelichting door dhr. W. Lukassen
  e.                  Wetgeving mevr. Agnes, Kant betreffende aanbesteding thuiszorg;
       behandeling: mondelinge toelichting door dhr. O. van Dijk
  f.  8 juli 2010 afsluitende vergadering; 9 september 2010 start nieuwe SR;
       behandeling: mondelinge toelichting door dhr. L. van der Heiden

 4. Wmo analyse i.v.m. overschrijding budget
  Behandeling: toelichting door dhr. M. Jehee                                                                                                       
 1. Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten zie bijlage 4
  Behandeling: adviesaanvraag, toelichting door mevr. Van Beek

 2. Samenstelling Wmo                                                          zie bijlage 5
  Behandeling: toelichting door dhr. Van der Heiden

 3. Presentatie Formulierenbrigade
  Behandeling: presentatie verzorgt door IJsselkring, mevr. K. Masselink

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

woensdag 26 mei 2010

De maand mei

Het is me de maand wel.
Dat begint natuurlijk al met Koninginnedag.
Dan heeft de één twee weken vakantie, de ander moet in die 2 weken toch nog 3 dagen naar school.

De jongste moest meteen na de vakantie een werkstuk inleveren. Alles was al wel goed doorgenomen met de rugzakbegeleider, maar thuis moest er nog het een en ander uitgetypt worden en plaatjes bij gezocht worden. Dat is op zich zo gedaan, maar uiteindelijk moest alles toch nog in het laatste weekend gedaan worden.

Dat weekend was ook het weekend voordat onze oudste een week op studiereis ging. Op school hebben ze al modules gevolgd zodat ze van te voren weten waar ze heen gaan en waarom en je leert je reisgenoten kennen.
Natuurlijk hebben we van te voren een gesprek gehad met een van de begeleiders van school. In dit geval kwam het mooi uit dat de zorgcoördinator meeging die onze zoon onder zijn hoede nam.
En ik moet zeggen dat onze oudste zelf alles gedaan heeft (met een beetje hulp van mij). Zelf een lijstje gemaakt met spullen die mee moesten. Zelf alles klaargelegd op bed en nadat we het samen bekeken hebben alles in de koffer gepakt. En hij heeft er zelfs aan gedacht om ons een sms-je te sturen toen hij daar was. Natuurlijk was hij wel moe na de lange nachtelijke reis naar huis, waarin hij geen oog dichtgedaan heeft. Maar met een beetje rust was hij zo weer de oude. Dat is ook wel een anders geweest!

Daarna was tijd voor de jongste om op schoolreisje te gaan. Op internet hebben we eerst filmpjes gekeken van het attractiepark waar hij heen ging en ik had thuis nog een plattegrond liggen die hij ook handig vond. Hij had een maatje dat ook niet zo'n durfal was, dus geen probleem dat ze niet in de achtbanen durfden. Bovendien, als het echt niet zou gaan met zijn maatje, dat mocht hij zich bij een ander groepje aansluiten, bij een meisje dat altijd heel aardig voor hem is. Maar daar heeft hij geen gebruik van hoeven maken. Natuurlijk was hij wel moe, maar ook blij dat het goed gegaan was.

En dan staat het volgende project alweer voor de deur: Spreekbeurt van onze jongste, niet echt handig gepland (vonden wij al bij voorbaat, had dat niet wat eerder gekund voor al deze gekke dagen?) maar zoonlief zei toen dat het wel ging. Ondertussen hebben we toch even met de juf overlegd en de spreekbeurt twee weken uitgesteld, want tussendoor gaan ze ook nog een keer met de klas zwemmen. Het wordt zoveel, zo druk allemaal.

Ondertussen heeft onze oudste alweer het rooster voor de laatste toestweek. Wat vliegt de tijd toch.

maandag 17 mei 2010

Tijd


"Mam, als mijn broer en ik geen autisme hadden, dan had jij geen blog gehad he?. En dat had je ook niet in de Sociale Raad gezeten, en had je ook geen inloop-ochtenden gedaan."
"Nee, dat denk ik niet jongen."
"Dan had je wel een heleboel tijd overgehad, toch?"
"Nou, dan was ik vast iets anders gaan doen. Misschien wel op school in de Ouder- of medezeggenschapsraad."

Later vroeg ik me af of hij soms bedoelde dat ik meer tijd met hem bezig moest zijn. Maar ja,
ik heb de laatste tijd al wat vrijwilligerswerk afgestoten, juist omdat ik merkte dat het voor het thuisfront allemaal te veel was. Het gaat nu beter, ik doe alleen maar vrijwilligerswerk wat met autisme te maken heeft, want daarin ben ik tenslotte ervaringsdeskundige.

Maar
dan is het 's avonds bedtijd en dan kan ik 1x, 2x, 3x zeggen dat hij naar de wc moet gaan, zijn pantoffels en badjas moet pakken. En dan blijft hij maar tijd rekken, niet reageren en als ik dan mijn stem een beetje verhef of dreig met niet voorlezen staat zijn gezicht in één keer op onweer. Terwijl het in zijn eigenbelang is om wel te doen wat er gevraagd wordt, want we hebben ooit al eens afgesproken dat ik in principe om negen uur weer na beneden ga en als hij voor die tijd zit te lummelen, ik dan heb geen tijd meer om voor te lezen.
Of zou hij bedoelen dat als ik meer tijd heb, hij meer tijd heeft om tijd te rekken?

maandag 10 mei 2010

Het onderwijs passend maken


Er is een hoop gedoe over Passend Onderwijs.
Ik heb er al eerder eens over geschreven.
De kosten voor zorgleerlingen blijft stijgen. Want de rugzak is een 'open eind' financiering, en er komen steeds meer leerlingen bij die extra zorg nodig hebben.
Wat de effecten zijn op de lange termijn is niet bekend zoals je hier op de site van het CPB kunt lezen. Nu kosten deze leerlingen de maatschappij geld. Maar wat het later oplevert als ze groot zijn dat is niet bekend. Zonder rugzak zouden ze misschien geen startkwalificatie halen, kosten ze de maatschappij geld omdat ze geen werk hebben, extra kosten voor zorg omdat er allerlei andere problemen bij komen. Maar dat kunnen ze niet berekenen, dus dat telt niet mee om op korte termijn minder geld uit te geven.

Waar wel op korte termijn op wordt bezuinigd is de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding (AB). Dat kun je hier lezen (de downloads onderaan de bladzijde).
Op de vraag aan de minister hoe hij denkt dat er bezuinigd kan worden op de AB geeft hij dit antwoord:

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat er één begeleider naar de reguliere school gaat om alle geïndiceerde leerlingen (en hun leerkrachten) te begeleiden, in plaats van drie verschillende begeleiders (wat soms nog voor komt). Op deze wijze kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat deze bezuiniging negatieve gevolgen heeft voor de begeleiding die geïndiceerde leerlingen krijgen. 
Op de school van onze oudste lopen twee AB-ers rond omdat er teveel rugzak leerlingen zijn voor één AB-er. En wat moet er gebeuren als er nieuwe indicaties komen op een school waar een AB-er rondloopt die al 'vol' zit. Dan moet er weer geschoven worden, moeten de school en de ouders weer wennen aan een nieuwe AB-er en andersom. Met onze oudste hebben we al net zo veel  AB-ers versleten als jaren dat hij een rugzakje heeft.

En dan durft zo'n minister ook nog te zeggen dat er groot belang mee is gemoeid voor het onderwijs om de expertise van de AB-ers te behouden. En wat is daarvoor de oplossing?.... Een matchpunt! (zie de download brief op deze website)

Ondertussen vallen de zorgleerlingen weer tussen wal en schip. Aan de ene kant wordt er gekort op de rugzakjes, aan de andere kant wordt er fors gesneden in de AWBZ die sommige leerlingen ook nodig hebben om onderwijs te volgen. Zie ook de uitzending van de ombudsman over onderwijs aan autistische kinderen.

Wat kun je daar als ouder nou tegen doen?
Dat is lastig, want het wordt allemaal in Den Haag bekokstooft.
In ieder geval kun je duidelijk maken dat je het niet eens bent met de plannen voor Passend onderwijs zoals die nu voorliggen. Op de website Passend Onderwijs Past Niet kun je een manifest ondertekenen.
Maar het is nog veel belangrijker dat je goed nadenkt welke partij op 9 juni jouw stem krijgt. En laat je dan niet paaien met de mooie woorden wat ze de komende 4 jaar willen, maar kijk ook naar de beloftes van de vorige keer en wat ze daar de afgelopen periode mee hebben gedaan!