maandag 10 mei 2010

Het onderwijs passend maken


Er is een hoop gedoe over Passend Onderwijs.
Ik heb er al eerder eens over geschreven.
De kosten voor zorgleerlingen blijft stijgen. Want de rugzak is een 'open eind' financiering, en er komen steeds meer leerlingen bij die extra zorg nodig hebben.
Wat de effecten zijn op de lange termijn is niet bekend zoals je hier op de site van het CPB kunt lezen. Nu kosten deze leerlingen de maatschappij geld. Maar wat het later oplevert als ze groot zijn dat is niet bekend. Zonder rugzak zouden ze misschien geen startkwalificatie halen, kosten ze de maatschappij geld omdat ze geen werk hebben, extra kosten voor zorg omdat er allerlei andere problemen bij komen. Maar dat kunnen ze niet berekenen, dus dat telt niet mee om op korte termijn minder geld uit te geven.

Waar wel op korte termijn op wordt bezuinigd is de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding (AB). Dat kun je hier lezen (de downloads onderaan de bladzijde).
Op de vraag aan de minister hoe hij denkt dat er bezuinigd kan worden op de AB geeft hij dit antwoord:

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat er één begeleider naar de reguliere school gaat om alle geïndiceerde leerlingen (en hun leerkrachten) te begeleiden, in plaats van drie verschillende begeleiders (wat soms nog voor komt). Op deze wijze kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat deze bezuiniging negatieve gevolgen heeft voor de begeleiding die geïndiceerde leerlingen krijgen. 
Op de school van onze oudste lopen twee AB-ers rond omdat er teveel rugzak leerlingen zijn voor één AB-er. En wat moet er gebeuren als er nieuwe indicaties komen op een school waar een AB-er rondloopt die al 'vol' zit. Dan moet er weer geschoven worden, moeten de school en de ouders weer wennen aan een nieuwe AB-er en andersom. Met onze oudste hebben we al net zo veel  AB-ers versleten als jaren dat hij een rugzakje heeft.

En dan durft zo'n minister ook nog te zeggen dat er groot belang mee is gemoeid voor het onderwijs om de expertise van de AB-ers te behouden. En wat is daarvoor de oplossing?.... Een matchpunt! (zie de download brief op deze website)

Ondertussen vallen de zorgleerlingen weer tussen wal en schip. Aan de ene kant wordt er gekort op de rugzakjes, aan de andere kant wordt er fors gesneden in de AWBZ die sommige leerlingen ook nodig hebben om onderwijs te volgen. Zie ook de uitzending van de ombudsman over onderwijs aan autistische kinderen.

Wat kun je daar als ouder nou tegen doen?
Dat is lastig, want het wordt allemaal in Den Haag bekokstooft.
In ieder geval kun je duidelijk maken dat je het niet eens bent met de plannen voor Passend onderwijs zoals die nu voorliggen. Op de website Passend Onderwijs Past Niet kun je een manifest ondertekenen.
Maar het is nog veel belangrijker dat je goed nadenkt welke partij op 9 juni jouw stem krijgt. En laat je dan niet paaien met de mooie woorden wat ze de komende 4 jaar willen, maar kijk ook naar de beloftes van de vorige keer en wat ze daar de afgelopen periode mee hebben gedaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten