zaterdag 29 mei 2010

Agenda Sociale Raad 10 juni 2010


 1. Opening

 2. Verslag vergadering 8 april 2010 en bespreking langlopende besluitenlijst      zie bijlagen 1

 3. Mededelingen/ingekomen stukken
  Ingekomen stukken
  a. Coalitieakkoord, t.k.n.                                                                 zie bijlage 2
  b. Jaarverslag PAD, t.k.n.                                                                 zie bijlage 3
   Mededelingen
  c.  Toegang openbaar toilet; behandeling: mondelinge toelichting door mevr. J. Spaan
  d. Ouderensteunpunt; behandeling: mondelinge toelichting door dhr. W. Lukassen
  e.                  Wetgeving mevr. Agnes, Kant betreffende aanbesteding thuiszorg;
       behandeling: mondelinge toelichting door dhr. O. van Dijk
  f.  8 juli 2010 afsluitende vergadering; 9 september 2010 start nieuwe SR;
       behandeling: mondelinge toelichting door dhr. L. van der Heiden

 4. Wmo analyse i.v.m. overschrijding budget
  Behandeling: toelichting door dhr. M. Jehee                                                                                                       
 1. Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten zie bijlage 4
  Behandeling: adviesaanvraag, toelichting door mevr. Van Beek

 2. Samenstelling Wmo                                                          zie bijlage 5
  Behandeling: toelichting door dhr. Van der Heiden

 3. Presentatie Formulierenbrigade
  Behandeling: presentatie verzorgt door IJsselkring, mevr. K. Masselink

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten