woensdag 28 oktober 2009

OV-Begeleiderskaart

We hebben de OV-Begeleiderskaart voor onze zoon aangevraagd en gekregen.
Op deze pagina van de NS kun je meer lezen.
Je moet natuurlijk wel weer een formulier invullen, maar dat zijn we ondertussen wel gewend.

Bij welke andere handicap (+medische omschrijving)  vul je in:
 • Stoornis in het Autistisch Spectrum, moeite met CC, EF en TOM (Centrale coherentie, executieve functies en theory of mind).
Welke handelingen de begeleider tijdens de reis verricht hebben wij ingevuld:
 • Alert zijn op onvoorziene omstandigheden;
 • digitale tijd vertalen;
 • interpreteren van de borden;
 • wegwijzen in de stations;
 • overzicht houden (waar moet je uitstappen?)
Natuurlijk moeten er kopieën bij van de diagnose, ook we hebben de indicatie van bureau Jeugdzorg erbij gedaan.

maandag 26 oktober 2009

Nieuwsflits 14 van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

26 oktober 2009,

 

Beste leden van Naar-Keuze,

 

Ledendag Naar-Keuze
Als het goed is hebt u recent een uitnodiging voor onze jaarlijkse ledendag ontvangen. Het belooft een interessante dag te worden. Als gastsprekers hebben wij Johan Knollema, werkzaam bij het CVZ die de beleidsregels PGB vaststelt, uitgenodigd. Hij zal ons vertellen wat de veranderingen van het PGB 2010 zijn, hoe de Zorgzwaartepakketten in PGB  in 2010 eruit zien. Verder zal mevrouw van Ee van het CIZ Driebergen ingaan op de huidige beleidsregels indicatiestelling, de 18 dagdelenregeling, maar ook spreken over de toekomstige wijzigingen in de 18 dagdelenregeling, de wijze van indiceren en nieuwe werkwijze van het CIZ per 1 jan. 2010. Mevrouw Dubois van het zorgkantoor zal ingaan op de consequenties voor mensen die nog niet geïndiceerd zijn in Begeleiding Ind. of begeleiding Groep , de eigen bijdrage begeleiding en verdere veranderingen in 2010.

’s Middags staat een aantal praktische workshops gepland. U kunt zich nog  aanmelden via deze link. Meer informatie over de Themadag vindt u via deze link

 

Her-indicatie Begeleiding voor kinderen tot 18 jaar uitgesteld

Tussen mei en november hebben veel ouders van kinderen (jongeren) met een indicatie Ondersteunende en/of Activerende Begeleiding, net als andere budgethouders, een brief met aanvraagformulier ontvangen van het CIZ. Omdat Ondersteunde en Activerende Begeleiding vanaf 1 januari 2010 niet meer bestaat, ontvangen zij een nieuwe indicatie begeleiding groep en/of begeleiding individueel. Het CIZ laat echter weten dat zij het herindiceren van alle mensen (en kinderen) met een indicatie OB en/of AB voor 1 januari 2010 niet zal halen. Daarop heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief geschreven aan de zorgkantoren. Het CIZ zal kinderen tot 18 jaar in de eerste helft van 2010 integraal gaan indiceren, dus alle functies en niet alleen OB en AB.  Lees verder

 

Vertaaltabel ZZP in PGB 2010 beschikbaar
De nieuwe vertaaltabel ZZP in PGB 2010 is bekend. Via deze link treft u meer informatie aan. Budgethouders die een ZZP hebben geïndiceerd gekregen, hebben met deze vertaaltabel te maken, tenzij men budgetgarantie heeft.

Eigen bijdrage voor begeleiding
Een van de maatregelen in het kader van de bezuinigingen AWBZ is het instellen van een eigen bijdrage AWBZ.  Met ingang van 1 januari 2010 zullen Budgethouders van 18 jaar en ouder een eigenbijdrage moeten betalen voor begeleiding, net zoals dat nu gebeurt voor verpleging en persoonlijke verzorging. Lees verder

18 dagdelenregeling verandert mogelijk met ingang van 2010
Naar-Keuze ontvangt veel signalen dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen bij de her-indicatie Begeleiding een Zorgzwaartepakket krijgen geïndiceerd in plaats van een indicatie in functies en klassen. Dat komt omdat er gekeken wordt naar het aantal dagdelen begeleiding dat men nodig heeft. Als men meer dan 18 dagdelen begeleiding nodig heeft, en voor kinderen tot 18 jaar kan die grens iets worden opgetrokken, wordt er een Zorgzwaartepakket geïndiceerd en anders een indicatie in functies en klassen. Lees verder

 

Informatieavonden PGB
Op 3 november vindt een informatieavond plaats in Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) over PGB, de stand van zaken en consequenties van de her-indicatie ‘Begeleiding’ ZZP enz. Lees verder en meld aan via deze link. Er vinden later dit jaar nog bijeenkomsten plaats in Deventer en de Achterhoek. Lees verder…

 

9 of 10 dagdelen indicatie groep?
Naar-Keuze krijgt signalen dat mensen die een indicatie 9 dagdelen dagbesteding (begeleiding groep) vanaf 1 januari 2010 ook werkelijk negen dagdelen dagbesteding zullen ontvangen en eens per twee weken een dag vrij zijn. Ouders of de instelling waar men woont moet op die dag deze mensen opvangen. Een dagdeel is volgens de beleidsregels 4 uur, maar mag ook minder zijn. Lees verder

 

Help ik krijg opeens een ZZP!
Veel ouders krijgen met de her-indicatie opeens te maken met een ZZP (Zorgzwaartepakket) in plaats van een indicatie in functies en klassen. Dat komt omdat iedereen die meer dan achttien dagdelen zorg nodig heeft (een etmaal is zes dagdelen ( 6 x 4 uur = 24 uur) en 3 etmalen ( 72 uur) is de grens voor een indicatie in functies en klassen of een zorgzwaartepakket. Iemand die Tijdelijk verblijf 2 etmalen (klasse 2) heeft, 9 dagdelen begeleiding groep (dagbesteding) komt al boven de achttien dagdelen uit. ( TV klasse 2 is 12 dagdelen en 9 dagdelen begeleiding groep komt op 9 dagdelen. Dan krijgt men dus met een ZZP te maken. Dit ZZP kan door het zorgkantoor weer worden omgezet in een indicatie in functies en klassen, zie onze vertaaltabel. Per functie kan bij het zorgkantoor worden aangegeven of men deze in natura (ZIN) wenst of in een PGB. Overigens geven veel medewerkers van MEE, CIZ en zorgkantoren aan dat de combinatie PGB en ZIN niet mogelijk zou zijn, maar dat is wel degelijk het geval, aldus het College van Zorgverzekeraars! Tijdens de informatieavonden zullen we hier uitgebreid bij stil staan!

 

Telefonisch Spreekuur
Vanaf 1 oktober is ons telefonisch spreekuur weer operationeel. Net als vroeger zijn wij rechtstreeks bereikbaar iedere maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoon 0481 374589.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Dorien Kloosterman

Adviseur Naar-Keuzevrijdag 23 oktober 2009

Een rustige leer- en werkplek

Het gaat goed met onze oudste op de huiswerkbegeleiding. Zo goed dat hij eigenlijk geen hulp meer nodig heeft bij het organiseren, structureren en plannen van zijn huiswerk. Hij zit er eigenlijk alleen nog omdat hij een rustige leer/werkplek nodig heeft.

Nu zijn we aan het kijken of we daar een andere oplossing voor kunnen vinden.
Zijn slaapkamer is te klein om die te kunnen scheiden in een slaap- en werk gedeelte. Bovendien is ons huis wel behoorlijk gehorig, wat hem afleidt. Niet echt een oplossing. We hebben ook al geïnformeerd of er een mogelijkheid is op school, maar die gaat om half vijf al op slot, bovendien is dat ook geen optie als hij over twee jaar HBO gaat doen. Verhuizen kan ook niet, omdat we onze jongste niet naar een andere school willen sturen, en grotere huurwoningen staan er niet in onze wijk. En kopen is voor ons niet weggelegd. Een vaste trap naar zolder en een dakkapel zou een oplossing kunnen zijn, maar daar hebben wij de financiële middelen niet voor.

Dus zijn we maar eens naar de gemeente gestapt. In het kader van de WMO kun je een woningaanpassing krijgen. Meestal gaat het dan om b.v. een traplift of aanpassingen in de douche. Een uitraaskamer behoort ook tot de mogelijkheden (eigenlijk is dat het tegenovergestelde van wat onze zoon nodig heeft). We hebben van de week dus een gesprek gehad met iemand van de gemeente, maar een rustige leer- werkplek is niet een voorziening die in het kader van de WMO wordt verstrekt. We mogen natuurlijk wel zelf dit soort aanpassingen doen aan onze huurwoning, maar zoals gezegd, daar hebben wij geen geld voor. Nu is die man van de gemeente gelukkig de beroerdste niet en gaat hij voor ons in gesprek met de woningbouwvereniging, of zij deze aanpassing op zich willen nemen tegen een huurverhoging. Want zei de man, ze hebben een sociale verplichting. Zelf hebben we er een hard hoofd in, in het verleden hebben we al eens een gesprek gehad over het vergroten van de keuken, maar daar waren zoveel kosten mee gemoeid dat die in geen verhouding stonden met een huurverhoging.
We zijn benieuwd wat er uit komt.
Wordt vervolgd...

woensdag 21 oktober 2009

Een PGB (opnieuw) aanvragen

Op het moment zijn we bezig om de hulpvraag van onze jongste op papier te zetten voor de aanvraag van een PGB. Maar de regels zijn zo veranderd, komen we nog wel in aanmerking? Je moet al een matige tot zware beperking hebben om in aanmerking te komen voor de functie begeleiding, daarnaast wordt er van je als ouder verwacht dat je één uur per dag mantelzorg geeft aan je kind (naast de gebruikelijk zorg). Voor de oudste hebben we begin dit jaar wel een goede herindicatie gekregen, maar ja, daar zitten we al zo in, we weten precies wat zijn beperking is. De jongste is toch weer een geval apart, en wat is licht en wat is matig. De beperking kan wel licht zijn, maar de problemen waar je tegen aanloopt zwaar. En wat is gebruikelijke zorg en wat zou je kind zelf moeten kunnen?

Ik was dus op het internet aan het zoeken en kwam de werkinstructie Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ tegen.
Via deze link (pdf 650kb) kun je de werkinstructie downloaden.

Op blz 28 staan de vijf gebieden waarop je van tenminste één gebied een matige tot zware beperking moet hebben om voor de functie begeleiding in aanmerking te komen.

 1. Sociale Redzaamheid
 2. Bewegen en verplaatsen
 3. Probleemgedrag
 4. Psychisch functioneren
 5. Geheugen- en oriëntatie stoornissen
Op blz. 30 e.v. vind je de beperking-scorelijst voor deze 5 gebieden.
Bijvoorbeeld bij de Sociale Redzaamheid zou onze jongste rustig een gesprek moeten kunnen voeren, niet aan één stuk doorpraten en niet van de hak op de tak springen. En dan ook nog tegelijk tekenen.

Bij bewegen en verplaatsen zouden er geen beperkingen aanwezig moeten zijn bij een psychiatrische grondslag.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Je kunt ook denken aan bv verkeersveiligheid of de route naar huis niet meer weten als er aan de weg wordt gewerkt.

Bij probleemgedrag moet je ook goed bedenken wat je allemaal al doet om dat te voorkomen, en wat er zou gebeuren als je dat niet meer doet.

Psychisch functioneren en Geheugen- en oriëntatie stoornissen spreken denk ik wel voor zich.

Op blz 25 vind je een schema voor gebruikelijke zorg. Inmiddels zou de jongste zelf zijn boterham moeten smeren, maar dan komt hij nooit op tijd op school, dus dat doen wij voor hem. Denk ook aan bijvoorbeeld tanden poetsen of haren wassen, dit is gebruikelijke zorg, maar als je kind dit echt heel erg vindt, dan overstijgt het wel de gebruikelijk zorg. Lees ook blz 24 onder 6.2 gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg.

Ook het kopje sport en vrije tijd op blz. 75 geeft mogelijkheden.
Begeleiding bij vrijetijdsbesteding/sport is geen AWBZ. Echter, zodra er sprake is van (dreigend) isolement omdat het kind vanuit zijn gestelde diagnose niet mee kan doen met reguliere activiteiten, is begeleiding vanuit de AWBZ wel mogelijk.

En over het jezelf inhuren met een PGB op blz. 75/76.
BJZ mag een PGB niet weigeren als de ouders overbelast zijn en toch zichzelf inhuren als zorgverlener. De ouders hebben het PGB dan verkeerd gebruikt, BJZ moet een inhoudelijke afweging maken.

Dan heb je ook nog de Indicatiewijzer van het CIZ die je hier kunt downloaden.
Een nog veel dikker boekwerk voor het geval je nog meer wilt lezen.
Hoofdstuk 4 gaat helemaal over gebruikelijke zorg en daar staat ook dit te lezen (blz 56):
Bij een gezin met meer dan één kind met beperkingen en een AWBZ-zorgvraag, waarbij de andere kinderen op basis van hun beperkingen ook AWBZ-zorg nodig hebben, bedraagt de totale bovengebruikelijke zorg per gezin maximaal gemiddeld een uur per etmaal op weekbasis.
Dat is dan weer een voordeel, dat je niet per kind één uur extra zorg hoeft te geven. Zou dit soms de indicatie voor de jongste makkelijker maken?

Ik kan in ieder geval weer vooruit met de verduidelijking van de zorgvraag van onze jongste. Hopelijk is het ook voor degenen die dit lezen zo een stukje duidelijker.

donderdag 15 oktober 2009

Alles weer op de rails

Nou, hé hé, de eerste rugzak overleggen van dit jaar hebben we weer achter de rug.

Bij de jongste is er nog niet zoveel veranderd, de juf kende wij al van de kleuters, de zieke IB-er werd opgevangen door degene die onze jongste begeleid in de rugzak-uren. Alleen aan de nieuwe AB-er moet ik toch wel even wennen. De vorige had nogal de neiging om wel heel veel dingen op tafel leggen, en altijd was de tijd tekort, zodat je soms met een punthoofd weer thuis kwam. De nieuwe is daar juist het tegenovergestelde van, en neemt alle tijd om alles heel rustig uiteen te zetten. Bovendien is het overleg nu na schooltijd, zodat je niet de druk voelt van het moeten haasten, want er moeten weer lessen overgenomen worden. Maar dan komt op een gegeven moment de jongste aan de deur of het nog lang duurt, hij was uitgespeeld op de computer, gelukkig had de juf voor hem een nieuwe hersenkraker.

Bij de oudste was het een heel gedoe om iedereen op één moment rond de tafel te krijgen. De een kan niet op maandag en vrijdag, de anderen niet op dinsdag of woensdag, blijft alleen de donderdag over en eigenlijk kan die ook niet, maar goed, dan moet maar iets even wachten. Ook hier was een nieuwe AB-er, nieuwe mentor en nieuwe huiswerk-begeleider. Nieuw was ook dat onze oudste erbij mocht zitten, dat is toch ook wel even wennen, je moet oppassen dat je niet over zijn hoofd heen gaat praten. (Ben benieuwd wat hij er zelf van vond).

In ieder geval zijn over beide jongens de punten besproken waar dit jaar opgelet moet worden: verder gaan met de klassen-voorlichting en aandacht aan het werkstuk en spreekbeurt bij de jongste. Decaan, open dagen, voorbereiding HBO voor de oudste.
Blij dat alles weer goed op de rails staat en dat we gezichten gezien hebben bij de nieuwe namen.

woensdag 14 oktober 2009

Hebt u autistische trekjes?

Soms krijg ik van iemand een leuke link opgestuurd, dit is er zo een. Voordat ik helemaal ga rondneuzen eerst maar even vlug op mijn blog zetten.
Met dank aan Karin.

 

Indien onderstaand bericht niet goed wordt weergegeven, klik dan hier

Psychologie Magazine


NIEUWSBRIEF AUTISME 
Ontdek autisme! Hoe ervaart een autist de wereld?

Ontdek wat er gebeurt als je sociale brein niet goed werkt. Hoe is het als je geen lichaamstaal begrijpt en je zintuigen snel overprikkeld raken? Alles over autisme.

En hoe zit het met ú? Hebt u autistische trekjes? Test uzelf!

10 oktober 2009

Word autisme-vriendelijk  
Het thema van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid is Word autisme-vriendelijk. Wilt u ook weten hoe dat moet? Vraag de gratis brochure aan.

Adviezen over autisme

Autisme-expert Sander Begeer  
Waarom is het zo moeilijk communiceren met een autist? Wat is het verschil tussen autisme en het syndroom van Asperger? Stel uw vraag aan autisme-expert Sander Begeer.
Speciaal voor plusabonnees!

 • Lees alle adviezen over autisme en asperger

 • Test uzelf: Hoe goed herkent u emoties? Test: Hoe empatisch bent u?

  Forum autisme

  Houden van autisten  

 • Kinderen van autisten Het is voor een kind niet makkelijk een autistische vader of moeder te hebben. Hebt u een ouder met autistische trekjes? En mocht u bijvoorbeeld nooit onverwacht vriendjes mee naar huis nemen. Wissel ervaringen uit op het forum.


 • Houden van autisten Leven met een man of vrouw die autisme heeft is niet makkelijk. Je partner gaat niet mee naar feestjes en negeert jouw bezoek. Autisten staan erop dat alles steeds op dezelfde en op hún manier gebeurt. Wilt u uw relatie met uw autisme-liefde verbeteren? Kom naar het forum en wissel tips uit.


 • Wil (43) heeft asperger: hij kan slecht omgaan met verandering en maakt moeilijk contact. Wil en zijn vrouw vertellen hoe het is om je leven te delen met een autist.

 • Vind meer levensvreugde

  Vind meer levensvreugde: Volg een online training van Psychologie Magazine  
  Volg een training van Psychologie Magazine:

 • Geef uzelf — of een ander — meer positieve gevoelens en bestel de minitraining Positiever in 2 weken.


 • Val af met psychologische trucjes dankzij de online training Denk je slank.


 • Geef uw leven in 8 weken een nieuwe richting met de online training Wat wil ik echt?


 • Word zelfverzekerder met de online training Vergroot je zelfvertrouwen.

  Gratis training bij een plusabonnement (een abonnement op het magazine én de site).

 • In therapie?

  In therapie?  
  Wilt u weten welke behandelingen goed helpen bij autisme? Het Engelse onderzoekscentrum Research Autism evalueert behandelingen om mensen met een stoornis in het autistisch spectrum te helpen. De onderzoekers geven aan wat de behandeling precies inhoudt, of de behandeling onderzocht is en of die een positief of zelfs negatief effect heeft.

  Muziektherapie is bijvoorbeeld een succesvolle manier om sociale betrokkenheid te vergroten.

  Lees het dossier

  Lees alles over autisme  
  Niet alle autisten lijken op Rain Man; er zijn ook prima functionerende volwassenen bij. Maar wat is autisme dan wel? Lees alles over deze raadelachtige stoornis in het dossier Autisme. Gratis voor plusabonnees

  Ik wil ook een plusabonnement

  Gratis bij een abonnement

  Gratis bij een abonnement!

  Prachtige documentaire

  Bekijk de prachtige BBC documentaire over autisme  

  Bekijk de prachtige BBC-documentaire Only human - Make me normal, om te zien welke problemen autistische schoolkinderen kunnen ervaren.
  Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief?
  Of hebt u de nieuwsbrief ontvangen en wilt u zich juist afmelden?