maandag 26 oktober 2009

Nieuwsflits 14 van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

26 oktober 2009,

 

Beste leden van Naar-Keuze,

 

Ledendag Naar-Keuze
Als het goed is hebt u recent een uitnodiging voor onze jaarlijkse ledendag ontvangen. Het belooft een interessante dag te worden. Als gastsprekers hebben wij Johan Knollema, werkzaam bij het CVZ die de beleidsregels PGB vaststelt, uitgenodigd. Hij zal ons vertellen wat de veranderingen van het PGB 2010 zijn, hoe de Zorgzwaartepakketten in PGB  in 2010 eruit zien. Verder zal mevrouw van Ee van het CIZ Driebergen ingaan op de huidige beleidsregels indicatiestelling, de 18 dagdelenregeling, maar ook spreken over de toekomstige wijzigingen in de 18 dagdelenregeling, de wijze van indiceren en nieuwe werkwijze van het CIZ per 1 jan. 2010. Mevrouw Dubois van het zorgkantoor zal ingaan op de consequenties voor mensen die nog niet geïndiceerd zijn in Begeleiding Ind. of begeleiding Groep , de eigen bijdrage begeleiding en verdere veranderingen in 2010.

’s Middags staat een aantal praktische workshops gepland. U kunt zich nog  aanmelden via deze link. Meer informatie over de Themadag vindt u via deze link

 

Her-indicatie Begeleiding voor kinderen tot 18 jaar uitgesteld

Tussen mei en november hebben veel ouders van kinderen (jongeren) met een indicatie Ondersteunende en/of Activerende Begeleiding, net als andere budgethouders, een brief met aanvraagformulier ontvangen van het CIZ. Omdat Ondersteunde en Activerende Begeleiding vanaf 1 januari 2010 niet meer bestaat, ontvangen zij een nieuwe indicatie begeleiding groep en/of begeleiding individueel. Het CIZ laat echter weten dat zij het herindiceren van alle mensen (en kinderen) met een indicatie OB en/of AB voor 1 januari 2010 niet zal halen. Daarop heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief geschreven aan de zorgkantoren. Het CIZ zal kinderen tot 18 jaar in de eerste helft van 2010 integraal gaan indiceren, dus alle functies en niet alleen OB en AB.  Lees verder

 

Vertaaltabel ZZP in PGB 2010 beschikbaar
De nieuwe vertaaltabel ZZP in PGB 2010 is bekend. Via deze link treft u meer informatie aan. Budgethouders die een ZZP hebben geïndiceerd gekregen, hebben met deze vertaaltabel te maken, tenzij men budgetgarantie heeft.

Eigen bijdrage voor begeleiding
Een van de maatregelen in het kader van de bezuinigingen AWBZ is het instellen van een eigen bijdrage AWBZ.  Met ingang van 1 januari 2010 zullen Budgethouders van 18 jaar en ouder een eigenbijdrage moeten betalen voor begeleiding, net zoals dat nu gebeurt voor verpleging en persoonlijke verzorging. Lees verder

18 dagdelenregeling verandert mogelijk met ingang van 2010
Naar-Keuze ontvangt veel signalen dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen bij de her-indicatie Begeleiding een Zorgzwaartepakket krijgen geïndiceerd in plaats van een indicatie in functies en klassen. Dat komt omdat er gekeken wordt naar het aantal dagdelen begeleiding dat men nodig heeft. Als men meer dan 18 dagdelen begeleiding nodig heeft, en voor kinderen tot 18 jaar kan die grens iets worden opgetrokken, wordt er een Zorgzwaartepakket geïndiceerd en anders een indicatie in functies en klassen. Lees verder

 

Informatieavonden PGB
Op 3 november vindt een informatieavond plaats in Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) over PGB, de stand van zaken en consequenties van de her-indicatie ‘Begeleiding’ ZZP enz. Lees verder en meld aan via deze link. Er vinden later dit jaar nog bijeenkomsten plaats in Deventer en de Achterhoek. Lees verder…

 

9 of 10 dagdelen indicatie groep?
Naar-Keuze krijgt signalen dat mensen die een indicatie 9 dagdelen dagbesteding (begeleiding groep) vanaf 1 januari 2010 ook werkelijk negen dagdelen dagbesteding zullen ontvangen en eens per twee weken een dag vrij zijn. Ouders of de instelling waar men woont moet op die dag deze mensen opvangen. Een dagdeel is volgens de beleidsregels 4 uur, maar mag ook minder zijn. Lees verder

 

Help ik krijg opeens een ZZP!
Veel ouders krijgen met de her-indicatie opeens te maken met een ZZP (Zorgzwaartepakket) in plaats van een indicatie in functies en klassen. Dat komt omdat iedereen die meer dan achttien dagdelen zorg nodig heeft (een etmaal is zes dagdelen ( 6 x 4 uur = 24 uur) en 3 etmalen ( 72 uur) is de grens voor een indicatie in functies en klassen of een zorgzwaartepakket. Iemand die Tijdelijk verblijf 2 etmalen (klasse 2) heeft, 9 dagdelen begeleiding groep (dagbesteding) komt al boven de achttien dagdelen uit. ( TV klasse 2 is 12 dagdelen en 9 dagdelen begeleiding groep komt op 9 dagdelen. Dan krijgt men dus met een ZZP te maken. Dit ZZP kan door het zorgkantoor weer worden omgezet in een indicatie in functies en klassen, zie onze vertaaltabel. Per functie kan bij het zorgkantoor worden aangegeven of men deze in natura (ZIN) wenst of in een PGB. Overigens geven veel medewerkers van MEE, CIZ en zorgkantoren aan dat de combinatie PGB en ZIN niet mogelijk zou zijn, maar dat is wel degelijk het geval, aldus het College van Zorgverzekeraars! Tijdens de informatieavonden zullen we hier uitgebreid bij stil staan!

 

Telefonisch Spreekuur
Vanaf 1 oktober is ons telefonisch spreekuur weer operationeel. Net als vroeger zijn wij rechtstreeks bereikbaar iedere maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoon 0481 374589.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Dorien Kloosterman

Adviseur Naar-KeuzeGeen opmerkingen:

Een reactie posten