zondag 20 februari 2011

Opruimen

In de loop van 17 jaar hebben we heel wat spul verzameld, en ons huis is niet echt groot. Tijd dus om eens te gaan opruimen.
Maar echt makkelijk is dat niet. Ondertussen hebben we de jongens eindelijk zo ver dat ze wel afstand van bepaalde dingen willen doen.
Het ridderkasteel bijvoorbeeld, onze oudste wou dat niet wegdoen, want hij wil daar best nog wel mee spelen. Maar wanneer ga je dat dan doen? vroeg ik hem. Een schouderophalen was het antwoord. Later nog maar eens geïnformeerd, want het is wel zo dat, als hij er tijd voor zou hebben om er mee te spelen, hij toch liever iets achter de computer doet. Ja dat was wel zo, dus het kasteel mag weg.

Gelukkig heeft onze jongste er minder moeite mee, want hij vind de ruimte die dan vrij komt ook wel fijn, dus dag boerderij en dieren. Auto's is nog lastig, maar daar kunnen er volgens mij ook wel een paar van weg.
Bouwen doen ze op zich wel graag, maar ze zijn het er mee eens dat we alleen de Lego en Knex gaan bewaren, andere spullen mogen allemaal weg. En de puzzels ook. We komen vast nog meer spullen tegen die maar liggen te verstoffen.
Kunnen ze mooi verkopen op 30 april, zien ze er ook nog wat van terug.

Ondertussen ben ik papier-rotzooi aan het opruimen, hoe lang moet je iets bewaren? en wat de moeite van het bewaren waard is beter organiseren. En mijn vriend is oude printers en beeldschermen en zo aan het uitzoeken, de tijd van 'het zou nog eens van pas kunnen komen' is al lang voorbij.
Zo komt er een beetje ruimte in ons huis en hopelijk ook in onze hoofden, want het is er wel behoorlijk vol.

dinsdag 1 februari 2011

Acties tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs

Het zal u niet ontgaan zijn: Het nieuwe kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op Passend Onderwijs. Dit zal zijn weerslag hebben op de kwaliteit van het reguliere en speciale onderwijs, de inzet van rugzakjes en ambulante begeleiding.

Komende weken protesteren de CG-Raad, onderwijsorganisaties, vakbonden en ouders van leerlingen tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs. De bezuinigingen zorgen voor een afbraak van de kwaliteit van onderwijs aan kinderen met een beperking.

We roepen u op om deze acties te steunen!

Hoe zit het ook al weer?
Passend Onderwijs is een beleidsvoornemen van het ministerie van OCW en moet in 2012 gerealiseerd worden. Bij dit systeem moet de school waar ouders een kind aanmelden op zoek naar een passende plek binnen de eigen school of elders. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten daarvoor samenwerken.
Passend Onderwijs zou de oplossing moeten bieden voor de huidige problemen met onderwijs aan kinderen met beperkingen. Te veel kinderen zitten thuis, krijgen onderwijs dat kwalitatief niet goed is of dat niet bij ze past. Het reguliere onderwijs is vaak te weinig toegankelijk voor kinderen met een beperking en de kansen op een regulier diploma zijn te laag. Door fors te bezuinigen zullen de problemen niet worden opgelost, maar juist verergeren.

Wat kunt u doen?
Teken de petitie van de gezamenlijk ouderorganisaties, onderwijsorganisaties en vakbonden tegen de bezuinigingen. Deze petitie vindt u hier: http://petities.nl/petitie/stop-bezuiniging-van-300-miljoen-op-passend-onderwijs

Volg het inhoudelijke debat op 8 februari van 12.00 tot 14.00 in Nieuwspoort via internet op www.nieuwspoort.nl. Het debat wordt georganiseerd door de samenwerkende organisaties.

Kom op 9 februari om 14.00 naar het NBC in Nieuwegein voor de landelijke manifestatie: NEE tegen bezuinigingen, JA voor onderwijs!

Stuur dit nieuwsbericht door aan iedereen die u kent met een hart voor onderwijs

Bron: website NVA