maandag 7 september 2009

Nieuwsflits 11 van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

10 miljoen extra beschikbaar voor AWBZ begeleiding in het onderwijs.
Het ministerie van OCW heeft Platform VG gevraagd om mee te denken over een goede besteding van de 10 miljoen euro die beschikbaar is om de weggevallen AWBZ-zorg in het onderwijs te compenseren. Het gaat vooral om leerlingen die hun persoonsgebonden budget (pgb) niet meer kunnen inzetten voor ondersteunende begeleiding. Wilt u invloed uitoefenen op de wijze van besteding?…. Lees verder

Geen of minder begeleiding AWBZ?
Heeft u van het CIZ of het Bureau Jeugdzorg te horen gekregen dat u minder of helemaal geen indicatie meer krijgt voor begeleiding? Dan kunt u een consulent van MEE vragen met u na te denken over de gevolgen daarvan. Vraag de ondersteuning nog dit jaar aan. Lees verder

Her-indicatie begeleiding lager uitgevallen; bezwaar aantekenen?
Velen zullen inmiddels het aanvraagformulier begeleiding ontvangen hebben in het kader van de her-indicatie. Tussen 1 juni en 17 september organiseert Platform VG, waar Naar-Keuze bij aangesloten is, bijna veertig bijeenkomsten voor zowel cliƫnten als ouders en vertegenwoordigers die te maken krijgen met de her-indicatie. Tot nu toe hebben 380 mensen met een handicap de bijeenkomsten bezocht en 1165 ouders zijn naar een bijeenkomst geweest. Er staat er nog een aantal gepland; zie onze website.

Bezwaar aantekenen
Mogelijk wil u naar aanleiding van de nieuwe indicatie begeleiding die is afgegeven, bezwaar aantekenen. Indien gewenst wil Naar-Keuze hierbij ondersteunen. Wij doen dit voornamelijk per mail. Wij vragen u de oude en nieuwe indicatie naar ons te mailen (of eventueel een kopie per post op te sturen, zie website voor postadres) evenals de argumenten waarom u van mening bent, dat het CIZ geen juiste indicatie heeft afgegeven. U ontvangt van ons een concept bezwaarschrift die u zelf ondertekent en naar het CIZ stuurt. Het is ook mogelijk om MEE om deze ondersteuning te vragen. Let op; binnen zes weken na dagtekening moet het bezwaarschrift bij het CIZ binnen zijn. Voor leden van Naar-Keuze zijn er geen kosten aan deze dienstverlening verbonden. Niet-leden van Naar-Keuze vragen wij lid te worden tot minstens 1 jan. 2011.

In beroep gaan
Wanneer uw bezwaarschrift wordt afgewezen en u overweegt om in beroep te gaan kunt u via Naar-Keuze een beroep doen op de juridische ondersteuning van Platform VG.

Ledendag Naar-Keuze
Noteer vast de datum voor onze tweede ledendag in uw agenda; zaterdag 7 november in Veenendaal.

Telefonisch spreekuur
Vanaf 1 oktober zal ons telefonisch spreekuur weer in ere worden hersteld. Tot die tijd kunt u ons bellen en bij afwezigheid uw vraag inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Naar-Keuze
telefoon (0481) 374589


Geen opmerkingen:

Een reactie posten