maandag 26 juli 2010

Nieuwsflits 15: Gezamenlijke meldactie wachtlijst PGB


Zaterdag 10 juli 2010

Meldactie wachtlijst PGB
De wachtlijst voor het pgb is sinds 1 juli een feit. Veel mensen komen hierdoor in de problemen. Wij willen graag weten tegen welke problemen mensen aanlopen en zijn een meldactie gestart. Er wordt overwogen een Kort Geding/ Proefproces te starten, maar daar hebben we natuurlijk de juiste informatie voor nodig. Lees verder

Veranderingen in ZZP

ZZP 5 Meervoudig complex gehandicapten verdeeld in VG 05 en VG 08.
Kinderen/ mensen met een meervoudig complexe handicap die meer dan 18 dagdelen begeleiding nodig hebben veelal een zorgzwaartepakket VG 05. Vanaf 1 januari 2011 wordt het zorgzwaartepakket VG 05 opgesplitst in ZZP VG5 "nieuw" voor de relatief mobiele VG5-cliënten en een nieuw ontwikkeld ZZP VG8 voor de immobiele cliënten. De omvang van VG8 is hoger dan de omvang van VG5 "nieuw" en tevens hoger dan de omvang van VG5 "oud". Voor zowel indicatiestelling als bekostiging van deze cliëntengroep in 2011 wordt gewerkt aan een traject om invoering mogelijk te maken. Als uw kind een indicatie VG 05 heeft, wordt u binnenkort geïnformeerd over de gevolgen en de mogelijkheid om de indicatie op te hogen tot een VG 08. Verder is de mogelijkheid om extreme zorgtoeslag aan te vragen ook opengesteld voor cliënten met een ZZP VG 05, alleen in natura zorg.

Kinderen en jeugdigen in de gehandicaptenzorg
Met ingang van 2011 zal er in de ZZP's voor de gehandicaptenzorg voor kinderen en jeugdigen t/m 22 jaar een leeftijdsgebonden toeslag gelden. Met de leeftijdsgebonden toeslag worden de kosten van opvoeding, ondersteuning en begeleiding vergoed die verband houden met de leeftijd van de cliënt. Het gaat om zorg die voor thuiswonende kinderen gebruikelijk wordt geleverd door de ouders. Er zijn drie toeslagen ontwikkeld: een toeslag voor kinderen van 0 t/m 11 jaar, van 12 t/m 17 jaar en voor 18 t/m 22 jaar. De toeslagen zijn alleen van toepassing voor zorg in natura, zowel wonen in een instelling als volledig pakket thuis (VPT).

Epilepsie
De NZa heeft voor gespecialiseerde epilepsiezorg onderzoek gedaan naar de wijze waarop de huidige lumpsum die twee gespecialiseerde instellingen ontvangen, omgezet kan worden in een bekostiging die past binnen de zorgzwaartesystematiek. Dit heeft geleid tot een drietal toeslagen voor gespecialiseerde epilepsiezorg. Dit geldt alleen wanneer men ook gebruik maakt van een van de twee gespecialiseerde epilepsiecentra.

ZZP 1 en 2
Vanaf 2011 worden de geneesmiddelen en hulpmiddelen voor cliënten aangewezen op ZZP-1 en ZZP-2 niet meer bekostigd op grond van de AWBZ. Cliënten die zijn geïndiceerd voor ZZP-1 en ZZP-2 van de reeks V&V, VG, LG en ZG-visueel hebben geen aanspraak op de zorg zoals genoemd in Artikel 15 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZa). Het betreft geneeskundige zorg van algemeen medische aard, farmaceutische zorg, hulpmiddelen noodzakelijk in verband met de in de instelling geleverde zorg, tandheelkundige zorg, het individueel gebruik van een rolstoel etc.

Deze nieuwsflits wordt uitgebracht door Budgetvereniging Naar-Keuze en bevat korte actuele nieuwsberichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten