donderdag 30 april 2015

Duidelijkheid?

Door elkaar: Feuilleton over de veranderingen in de zorg


Deel 8: Het besluit

Eindelijk, na 4 weken, valt het schriftelijke besluit van de gemeente bij ons in de bus
Hoe de indicatie eruit zou zien wisten we al wel. Ik was vooral benieuwd naar de regels rondom het gebruik en verantwoorden van het PGB.

Voorwaarden PGB

Nou, dat wordt er dus niet duidelijker op:


  • Als ex-PGB-er uit de AWBZ vind ik het prettig om te weten hoe de verantwoording werkt. Er staat alleen dat de gemeente steekproefsgewijs aan de hand van het zorgplan toetst of het PGB juist is gebruikt. In de AWBZ was dat 7 jaar alle contracten, urenbriefjes, facturen en loonstrookjes bewaren. Hoe is dat nu geregeld? Hoef ik verder geen administratie te bewaren?
  • Een zin uit de bijlage: Welk loon betaald u aan uw zorgverlener? U betaald uw zorgverlener van het PGB. U mag geen lager loon betalen dan dit loon. Een van de voordelen van het PGB is juist dat je zelf kunt onderhandelen over het uurtarief, en door een lager tarief meer zorg kunt inkopen, of een andere zorgverlener meer kunt betalen. Of gewoon PGB overhoudt wat weer terugvloeit naar de schatkist/gemeentekas. Wij vinden dit een rare regel. 
  • Eerder kon je via de SVB voor een zorgverlener 'Opting-in' regelen. In de bijlage van het besluit staat: Werkt uw zorgverlener niet bij een organisatie? Dan moet uw zorgverlener zelf zorgen voor de betaling en eventuele afdrachten en premies aan de belastingdienst. M.a.w. De zorgverlener kan geen gebruik meer maken van Opting-in via de SVB?
  • In het besluit staat dat de zorgverlener moet voldoen aan kwaliteitseisen. In de bijlage wordt alleen gesproken over de eisen voor aanbieders van professionele jeugdhulp. Hoe zit het met die eisen als je bv een student inhuurt?

Vraagtekens op een rijtje

Het roept bij mij alleen maar nog meer vragen op!
En over de bestedingsvrijheid krijg ik ook nog maar geen duidelijkheid. De medewerker van de gemeente wijst naar de SVB, en de SVB wijst weer net zo hard terug.

Inmiddels krijg ik ook reacties terug van mijn meldingen bij Per Saldo en het juridisch steunpunt van IederIn. (zie deel 7)
Maar of ik daar nou echt wat mee opschiet?
Heeft het zin om bezwaar in te dienen tegen het besluit dat wij onszelf niet meer mogen inhuren?

Ik ga maar eens goed voor zitten, alles vraagtekens uitpluizen, op een rijtje zetten en zien dat ik een afspraak krijg bij de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen.
Aangezien het volgende week ook vakantie is zal ik pas over 2 weken weer een vervolg schrijven.

Prettige vakantie iedereen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten